– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 
   

 

 

| Ajankohtaista |

         
© Ari Kakko
 
© Ari Kakko
 

Ajankohtaista:

* * *

FinBOL-seminaari Helsingissä 19.4.2015
Seminaari järjestetään Helsingin Vuosaaressa Kulttuurikeskus Sofian tiloissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
>> Lue lisää seminaarista.

* * *

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö myönsi rahoitusta homeitiöiden viivakoodaamista varten (13-11-2012)
Marjatta ja Eino Kollin Säätiö myönsi 80000 euroa huoneilman homeitiöiden tarkan tunnistusmenetelmän kehittämistä ja käytäntöön viemistä varten. Menetelmä perustuu DNA-viivakoodien käyttöön. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitoksella yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Lisätietoja:
• Helena Korpelainen > s-posti

DNA-viivakoodit paljastivat Suomelle ja tieteelle uusia sienilajeja (3-11-2012)
Kansallinen sienten DNA-viivakoodihanke on paljastanut n. 40 uutta helttasieni- ja tattilajia, joita Suomesta ei ole ennen raportoitu. Osa uusista lajeista on todennäköisesti myös tieteelle uusia. Löydöksistä tiedotettiin laajasti kansallisessa mediassa. >> Lisää aiheesta.

FinBOL-nettisivut on avattu osoitteessa www.finbol.org (27-03-2012)
FinBOL on yhteissuomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle.

Suomen ympäristöministeriö myönsi rahoitusta suurelle Malaise-hankkeelle (21-03-2012)
Suomen ympäristöministeriö myönsi FinBOL-hankkeelle tukea 30000 euroa kansainväliseen Malaise-hankkeeseen osallistumiseen ja siitä koituviin sekvensointikuluihin. Hanke tuottaa DNA-viivakoodit arviolta tuhansille kotimaisille lajeille huonosti tunnetuista eliöryhmistä, erityisesti kaksisiipisille ja pistiäisille, joita Suomessa esiintyy vähintään 15000 lajia.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi FinBOLille rahoitusta (28-02-2012)
Suomen Kulttuurirahasto myönsi vuoden 2012 rahanjaossa FinBOL-työryhmälle tukea 40000 euroa hankkeesta aiheutuviin kuluihin. Myönnetty rahoitus käytetään kattavan eläinten, sienten ja kasvien DNA-viivakoodikirjaston luomiseen suomalaiselle eliölajistolle.

Oulun yliopisto tukee FinBOL-hanketta (21-12-2011)
Oulun yliopisto myönsi vuoden 2012 tutkimusinfrastruktuurijaossaan Oulun yliopiston Luonnontieteellisen museon infrastruktuurin kehittämiseen 101 850 euron määrärahan. Kyseisestä määrärahasta n. 82 000 euroa on varattu kansallisen DNA-viivakoodikirjaston edistämiseen. Rahoitus mahdollistaa myös korvauksen maksamisen asiantuntijoiden DNA-analyysejä varten toimittamista näyteyksilöistä.

Koneen säätiö myönsi tukea FinBOL-hankkeelle (01-12-2011)
Koneen säätiö on myöntänyt vuoden 2011 rahanjaossaan FinBOL-hankkeelle 40 000 euron tuen. Raha käytetään kansallisen DNA-viivakoodikirjaston kartuttamiseen mahdollisimman tehokkaasti vuoden 2012 aikana.


 

 


 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life