– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 

TUTUSTU MYÖS:
> osallistuminen FinBOLiin
> ohjeita näytteiden valmistamiseen

>> BOLD-tietokanta

Pikalinkit:
 

| Hankkeet eliöryhmittäin | Jäkälät

 
       
© Ari Kakko
Jäkälät

Suomessa on noin 1500 jäkälälajia, joista valtaosa on kasvutavaltaan rupimaisia. Rupijäkälien tunnistaminen on usein vaikeaa morfologisten tuntomerkkien vähäisyyden ja vaihtelevuuden sekä vaillinaisesti kehittyneen sekovarren vuoksi. Monen rupijäkäläryhmän taksonomia onkin puutteellisesti tunnettu ja lajikäsitys epäselvä. Hankkeemme tavoitteena on luoda DNA-viivakoodi puutteellisesti tunnetuista rupijäkälistä. Luotettavan DNA-tunnisteen avulla voimme määrittää myös epävarmasti tunnistettavat näytteet ja arvioida sen jälkeen paremmin kunkin lajin taksonomista asemaa, levinneisyyttä ja mahdollista uhanalaisuutta. Selvitämme erityisesti Micarea- ja Verrucaria-sukujen lajeja. Hanke sai rahoitusta ympäristöministeriön PUTTE-ohjelmasta vuosina 2009-2011 (www.ymparisto.fi/putte).

Yhteystiedot:
Leena Myllys, Kasvimuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, e-mail

 

 


 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life