– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 

TUTUSTU MYÖS:
> osallistuminen FinBOLiin
> ohjeita näytteiden valmistamiseen

>> BOLD-tietokanta

Pikalinkit:
 

| Hankkeet eliöryhmittäin | Puuta lahottavat kantasienet |

 
       
Puuta lahottavat kantasienet

Puuta lahottavia kääpiä ja orvakoita on pohjoismaissa ainakin 650 lajia (Kotiranta et al. 2009). Monissa suvuissa on hankalia lajiryhmiä ja monet lajeista voi tunnistaa vain mikroskooppisten tuntomerkkien perusteella. Viime aikoihin asti suurin osa lahopuulajien tutkimuksista on perustunut itiöemiin eikä kattavaa tietoa esimerkiksi kuolleen puun sisällä rihmastoina elävistä lajeista ole juuri saatu. Erityisen vähän tiedetään lahottajasienten todellisista levinneisyyksistä. Puuta lahottavat sienet, jotka ovat yksi tärkeimmistä kasviaineista hajottavista ryhmistä, muodostavatkin yhden metsiemme vähiten tutkituista eliöyhteisöistä.

Yhteystiedot:
• Otto Miettinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto, s-posti
• Dmitry Schigel, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto, s-posti
• Otso Ovaskainen, Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö, PL 65, 00014 Helsingin yliopisto, s-posti
• Heini Ali-Kovero, Molekyyliekologian ja systematiikan laboratorio (MES) & Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö, PL 65, 00014 Helsingin yliopisto, s-posti

 


 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life