– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 
> FinBOL-hanke
> ohjausryhmä


 

 

 

 

| FinBOL | rahoitus |

 

FinBOL-hanketta tuetaan

FinBOL-hanke saa merkittävää tukea kansainväliseltä iBOL-konsortiolta. Ylivoimainen valtaosa hankkeen tuottamista DNA-viivakoodeista on tuotettu iBOLin saaman rahoituksen turvin Kanadassa Canadian Centre for DNA Barcoding (CCDB) -instituutissa.

FinBOL-hankkeelle rahoitusta myöntäneet kansalliset rahoittajat:


Koneen säätiö 2011
Oulun yliopisto 2011

FinBOL-hankkeessa mukana olevia tutkijoita ja hankkeen päämääriä palvelevia tutkimushankkeita rahoittavat tai ovat rahoittaneet seuraavat kansalliset rahoittajat:

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö
Emil Aaltosen säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Koneen Säätiö
Suomen Akatemia
Ympäristöministeriö (Putte-tutkimusohjelma)
Ympäristöministeriö 2012
Suomen kulttuurirahasto 2012

 

 


 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life