– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 

> FinBOL-hankkeet eliöryhmittäin


   
   

 

 

 

| Suomen eliölajisto |

         
© Ari Kakko   © Ari Kakko    

Suomen eliölajistosta lähes puolet on hyönteisiä

Suomessa on arvioitu olevan vähintään 45 000 eliölajia (Rassi ym. 2010). Tunnettu lajisto käsittää n. 27 000 eläinlajia, n. 4500 kasvilajia ja n. 7500 sienilajia. Näistä ryhmistä ylivoimaisesti lajirikkain on hyönteiset, joita tunnetaan yli 20 000 lajia ja joita arvellaan esiintyvän Suomessa yli 30 000 lajia. Myös sienissä ja joissakin muissa ryhmissä tuntemattomien lajien määrän oletetaan olevan huomattava.

Seuraavat ryhmäkohtaiset tunnettujen lajien lukumääräarviot perustuvat lähinnä uusimpaan Suomen lajien uhanalaisuusarvioon (Rassi ym. 2010).

Linnut (Aves): 256 pesivää lajia, kaikkiaan havaittu 468 lajia.
Matelijat linnut poisluettuna (Reptilia): 5
Nisäkkäät (Mammalia): 80
Kalat (Pisces s.l.): 102
Sammakkoeläimet (Amphibia): 7
Nivelmadot (Annelida): 179
Nilviäiset (Mollusca): 165
Hämähäkkieläimet (Arachnida): 2200
Äyriäiset (Crustacea): 350
Tuhatjalkaiset (Myriapoda): 63
Hyönteiset: yli 20000
empty- Kolmisukahäntäiset (Thysanura): 6
empty- Suorasiipiset (Orthoptera): 32
empty- Pihtihäntäiset (Dermaptera): 3
empty- Torakat (Blattodea): 4
empty- Nivelkärsäiset (Hemiptera): 1542
empty- Verkkosiipiset (Neuroptera): 57
empty- Kaislakorennot (Megaloptera): 5
empty- Käärmekorennot (Raphidioptera): 3
empty- Kärsäkorennot (Mecoptera): 6
empty- Jäytiäiset (Psocoptera): 71
empty- Ripsiäiset (Thysanoptera): 151
empty- Vesiperhoset (Trichoptera): 218
empty- Perhoset (Lepidoptera): 2559 (>> Nyt koodattuna)
empty- Kaksisiipiset (Diptera): 6400
empty- Kierresiipiset (Strepsiptera): 5
empty- Kirput (Siphonaptera): 54
empty- Pistiäiset (Hymenoptera): 7100
empty- Kovakuoriaiset (Coleoptera): 3697
Putkilokasvit (Tracheobionta): 3550
Sammalet (Bryophyta): 892
Jäkälät (Lichenes): 1832
Sienet (Fungi) ja limasienet (Myxomycetes, Protista): 5584
empty- helttasienet ja tatit (Agaricoid & Boletoid fungi): 1 821
empty- kääväkkäät, sisältäen hyytelösienet (Aphyllophorales & Heterobasidiomycetes): 950
empty- kupusienet (Gasteromycetoid fungi): 79
empty- parasiittiset piensienet, pöhö-, noki- ja ruostesienet (Pucciniomycetes, Ustilaginomycotina): 407 lajia
empty- kotelosienet, sisältäen härmäsienet (Ascomycota): 2 106
empty- limasienet (Myxomycetes): 204


 

 


 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life