– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 

TUTUSTU MYÖS:
> osallistuminen FinBOLiin
> ohjeita näytteiden valmistamiseen

>> BOLD-tietokanta

Pikalinkit:
 

| Hankkeet eliöryhmittäin | Suomen lepakoiden ravinto

 
       
Suomen lepakoiden ravinto

Kaikki Suomessa elävät kymmenkunta lepakkoa ovat hyönteissyöjiä. Molekyylimenetelmien (Next-Generation-Sequencing) viimeaikainen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia ravinnonkäytön tutkimiseen. Tässä hankkeessa tutkimme suomalaisten lepakkolajien ravinnonkäyttöä lepakon ulosteesta eristetystä DNA:sta. Tarkoituksena on ensin selvittää vesisiipan (Myotis daubentonii) ravinnon kirjo mahdollisimman tarkasti. Näin saatu tieto yhdistetään laajoista hyönteiskeräyksistä selvitettyyn aineistoon saatavilla olevasta ravinnosta lepakoiden saalistuspaikoilla Varsinais-Suomen ympäristössä. Tutkimusta laajennetaan tulevaisuudessa muihin lepakkolajeihin, sekä mahdollisesti muihin petoeläimiin.

Yhteystiedot:
• Eero Vesterinen, Biologian laitos, Turun yliopisto, e-mail
• Niklas Wahlberg, Biologian laitos, Turun yliopisto, e-mail

 

 


 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life